see me logo3finald

See Me Project

Velinin okul eğitimine katılımını artırmak

Entelektüel Çıktı

KATILIM REHBERİ

Veli rehberleri: Dezavantajlı gruplardan ailelerinin katılımını sağlamak için okullara yönelik bir program. Veli rehberleri için eğitimler hazırlanmasına, velilerin deneyimleri üzerinde düşünmelerine ve çocuklarının eğitimi hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olmaya yönelik bir kavram rehberi.

EN İYİ UYGULAMALAR

Velilerin katılımını sağlamak ve bir ilişki kurmak için farklı yaklaşımların incelenmesine yönelik en iyi uygulamaların analiz edilmesi.

VELİLERİ GÜÇLENDİRME REHBERİ

Velileri güçlendirmek: Öğretmenlerin velilerin çocuklarının ev ödevlerini iki dillilik veya kötü konuşma/yazma bağlamında nasıl destekleyeceklerini anlamalarını sağlama yollarının anlatıldığı, evde bir veli-öğrenci ilişkisini (ev ödevlerine yardımcı olmak) teşvik etmeye yönelik bir rehber.

ÖĞRENCİ PORTFÖYÜ

Öğrenci Portföyü, okul ve aile arasındaki bir 'köprü’: Öğrenciler için evde de kullanılabilecek portföylerin nasıl oluşturulacağına dair pratik bir rehber.

Proje

Aile-okul ortaklıkları kurmak ve velileri erken yaşlardan itibaren öğrenme ortakları olarak sürece dahil etmek, çocukların ve gençlerin gelişimini desteklemek açısından çok önemlidir. Araştırmalar, velilerin, çocukların, öğretmenlerin ve yerel topluluktan profesyonellerin katılımıyla çok disiplinli bir yaklaşımın okul çocuklarının davranış problemlerini çözmenin anahtarı olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin okuldaki başarısı veya okulu bırakma riski büyük ölçüde sosyoekonomik durumlarına (SED) bağlıdır. Sosyoekonomik durumun etkileri, Avrupa’nın tüm eğitim ve öğretim sistemlerinde mevcuttur. Daha düşük sosyoekonomik geçmişe sahip çocukların, daha avantajlı geçmişe sahip çocuklara göre eğitim ve bakıma katılma ve bunlardan yararlanma olasılığı daha düşüktür. Çocukların eğitim açıklarını kapatmalarına yardımcı olmak için ek destek sağlanmazsa, başlangıçtaki dezavantaj okul yılları boyunca daha da kötüleşebilir. Ancak EĞİTİMDE EŞİTLİK VE KALİTE’ye katılımın, eğitim başarısındaki sosyoekonomik eşitsizliklerle mücadelede en etkili yaklaşımlar arasında olduğu tespit edilmiştir.

Dezavantajlı gruplardan (sosyoekonomik, göçmenler veya marjinal yerleşim bölgelerindeki Romanlar) birçok veli için, okul personeli tarafından yargılanma korkusu, okulla ilgili kişisel olumsuz deneyimler veya okul sistemi hakkında bilgi eksikliği söz konusudur. Amaç, velilerin yeterliklerini ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak ve böylece çocuklarının tüm eğitim seviyelerindeki (ilkokul öncesi eğitimin son yılından lise eğitimine kadar) öğreniminde daha aktif bir rol alabilmelerini sağlamaktır. Proje ortaklarının belirlediği ve ele almayı amaçladığı temel sorun, velilerin ve bakıcıların katılımının okul eğitiminin kalitesine katkıda bulunan temel bir bileşen olarak bilinmemesi veya bu gerçeğin yeterince kabul edilmemesidir.

Bu nedenle, velilerin çocuklarının eğitimine katılımını ele almak için eğitime erişim ve katılımdaki eşitsizlikleri azaltmak ve eşitliği ve sosyal içermeyi artırmak çok önemlidir.

Avrupa Birliği genelinde farklı ülkelerde birçok mükemmel uygulama bulunmaktadır. Bunların örneklerinden biri, dezavantajlı sosyoekonomik geçmişe sahip velileri yaklaşımlarının merkezine koyan girişimleri uygulayan Fransız kuruluşu AFEV’dir. Velilere gönüllü olarak destek sağlarlar ve bire bir dersler verirler. Veliler ve okul arasındaki engelleri aşmak ve ailelerle güvenilir bir ilişki kurmak için gönüllüler, öğrencileri ve ailelerini evde ziyaret ederler. Bir diğeri, PESL şehirlerinin okulu erken terk etmeyi önleme ve bölgelerinde yüksek düzeyde istihdam ve sosyal uyumu sürdürme girişimidir. Üçüncüsü, Moldova’da (AB aday ülkesi) geliştirilen bir yöntemdir. “Roman Ailelerinin Katılımı: Roman ailelerle çocuklarının eğitimdeki başarısına yönelik çalışmak için bir metodoloji” adlı girişim, Roman aileleri daha aktif bir şekilde sürece dahil ederek Avrupa genelinde Romanların eğitim durumunun iyileştirilmesine katkıda bulunmuştur. Dördüncü örnek, etnik azınlıklar ve göçmenlerle ilgili olarak okuldan erken ayrılmayı önlemek ve veli katılımını sağlamaya yönelik Urbact-PREVENT adlı uygulamadır.

open-book-gadab98f5b_1920

Amaç

SEE-ME projesi, KA2 Erasmus’un sosyal, etnik, dilsel ve kültürel çeşitlilikle ilgili eşitsizliklere ilişkin önceliğini ele almaktadır. Bu projede, aile-okul ortaklıkları ve velilerin öğrenme ortakları olarak sürece dahil edilmesi ile ilgili yenilikçi uygulamaların ve önlemlerin paylaşımı ve aktarımı için Stratejik Ortaklıklar yaratılması amaçlanmaktadır. Beklenen sonuç, dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını karşılamak ve coğrafi ve sosyoekonomik eşitsizliklerle bağlantılı öğrenme kazanımlarındaki farklılıkları ele almak için yeni/geliştirilmiş uygulamalardır.

girl-g79a76f871_1920

Hedef

SEE-ME projesinin hedefi, dezavantajlı gruplara ilişkin eşitsizlikleri gidermek için velileri okullarla işbirliği yapmaya dahil etmeye odaklanan bir öğrenme ortaklığı oluşturmaktır. Öğrenme ortaklığında, en iyi uygulamalar incelenecek ve okul temelli katılımla (ailelerin, okulla doğrudan temas halinde kalarak çocuklarının akademik yaşamlarına dahil olması) ilgili olarak en iyi uygulamalardan aktarılabilir deneyimlerin detaylandırılması üzerine öğrenme oturumları düzenlenecektir. Hedefler şunlardır:

  • Özellikle çeşitlilik (sosyoekonomik ve kültürel çeşitlilik, azınlıklar, vb.) bağlamında en iyi uygulamaları ve yenilikçi katılım yöntemlerini belirlemek, test etmek ve yaygınlaştırmak;
  • Avrupa’daki diğer ülkelerden meslektaşların deneyimlerinden faydalanarak veli katılımına ilişkin strateji ve yaklaşımlarla ilgili öğretmen yetkinliklerini geliştirmek;
  • Sistemin farklı bileşenlerinin entegrasyonunu ve etkileşimini geliştirmek.

Ortak Kuruluşlar

REVALENTO

JAN PIETERSZOON COENSTRAAT 70, Tilburg, Netherlands
Phone 0031-13-5802848
E-mail: winkel@revalento.nl
Contact Person: Roger Van de Winkel
www.revalento.nl

folkuniversitetet

Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala, Sweden
Phone: +46704541464
E-mail: anastasiia.tsaruk@folkuniversitetet.se
Contact Person: Anastasiia Tsaruk
www.folkuniversitetet.se

ANKARA MILLI EGITIM MUDURLUGU

Phone: +90 312 306 89 32
e-Mail : uluslarasiprojeler06@meb.gov.tr
contact person: Bahadır YILMAZ
Web: https://ankara.meb.gov.tr

FACO INTERNATIONAL SCIENCE PARK

Director Kim Faurschou

Åløkken 24, 5250 Odense SV, Denmark       

Phone: +45 40 89 23 80

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Stefana Żeromskiego 36, 25-270 Kielce, Poland
Phone: +48 41 362 14 12
erasmus@centrumwolontariatu.eu
www.centrumwolontariatu.eu

COLEGIUL MIHAI EMINESCU DIN SOROCA

Soroca,​str. Ion Creangă 19, Moldova
Phone 0230 2 31 91
E-mail: soroca.colped@rambler.ru
www.colegiulmeminescusoroca.educ.md

IISS "ETTORE MAJORANA"

Via Montebello, 11 – 72100 BRINDISI, Italy
Phone 0831 587953
E-mail: c.destasio@majoranabrindisi.org
https://www.majoranabrindisi.edu.it/

Bize Ulaşın!

Bu proje Avrupa Komisyonunun desteğiyle finanse edilmiştir. Bu İnternet Sitesi sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve sitede yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu değildir.

Bizi takip edin LinkedIn