ÖĞRENCİ PORTFÖYÜ

Fikri Çıktı 4 ile, öğrencilerin zaman içindeki gelişimin ve başarısını izlemek için Öğrenci Portföyünün hazırlanması amaçlanmaktadır. Öğrenci portföyü, öğrencinin öğrenme sürecini ve başarısını değerlendirmek için kullanıldığında en etkilidir. Portföy, öğretmenlerin zaman içinde öğrenme ilerlemesini izlemesine ve değerlendirmesine yardımcı olabilir ve öğretmenlerin öğrencilerin öğrendiklerini yeni problemlere ve farklı konu alanlarına uygulayıp uygulayamayacaklarını belirlemelerine yardımcı olabilir. Portföy, öğrencileri öğrenme süreci için daha fazla sahiplenme ve sorumluluk almaya teşvik edebilir. Portföy ayrıca öğrenci çalışmalarının fiziksel bir koleksiyonu olabilir ve yazılı ödevler, yazılı çalışmalar, laboratuvar çalışmaları, testler, soruların ayrıntılı cevapları vb. gibi materyalleri içerecektir. Ayrıca ödüller, onur belgeleri, madalyalar, sertifikalar , öğretmenlerin değerlendirmeleri ve önerileri gibi akademik başarı ile ilgili materyalleri de içerecektir.

Hedef gruplar:
Dezavantajlı gruplardan veliler (dezavantajlı sosyoekonomik geçmişe sahip veliler (öğrenme güçlükleri, sağlık sorunları, sosyal ve ekonomik zorluklar, dezavantajlı geçmiş, göçmen kökenli veliler (göçmenler, mülteciler)), Romanlar, kırsal bölge sakinleri);
Dezavantajlı gruplardan çocuklarla çalışan öğretmenler, profesyoneller;
Dezavantajlı gruplardan çocuklarla çalışan okul çalışanları;
Dezavantajlı gruplardan gelen çocuklar.

Bu hedef grup, Öğrenci Portföyünün oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Çocukların evde eğitim becerilerini artırmak için velilerin evde neler yapabileceğini, hangi yöntemleri kullanmaları gerektiğini, çocuklara nasıl davranmaları gerektiğini anlayabilmeleri gerekir.

Bu Fikri Çıktının yenilikçi yönleri:
Öğrenci portföyleri, öğretmenler ve veliler arasındaki iletişimi geliştirebilir. Bir portföy ayrıca, velilerin çocuklarının eğitim ve öğrenimdeki ilerlemeleri, belirli bir derste ne öğretildiği ve öğrencilerin sınıfta ne yaptıkları ve neler öğrendikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, veliler çocuklarının eğitimi hakkında daha ilgili ve bilgili olduklarında, çocuklarına evde destek olma konusunda daha aktif bir rol oynayabilirler ve bu da akademik başarı ve uzun vadeli öğrenci kazanımları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

IO-4’ü indirebilirsiniz.

See-Mee IO-4

Menu

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Tarafından yapılmış

Close Menu