ELEVPORTFOLIO

IO4 syftar till att utveckla elevportfolion för att övervaka elevernas utveckling och framsteg över tid. En elevportfolio är mest effektiv när den används för att utvärdera elevens inlärningsutveckling och framsteg. En portfolio kan hjälpa lärare att övervaka och utvärdera inlärningsutvecklingen över tid och den hjälper lärare att avgöra huruvida elever kan tillämpa vad de har lärt sig på nya problem och olika ämnesområden. En portfolio kan uppmuntra elever att ta större makt och ansvar för inlärningsprocessen. Portfolion kan också vara en fysisk samling av elevarbeten och kommer att innehålla material såsom skrivuppgifter, labbarbeten, prov, detaljerade svar på frågor osv. Därtill material som anknyter till akademiska prestationer: priser, utmärkelser, medaljer, intyg, bedömningar och rekommendationer från lärare.

Målgrupper:
Föräldrar från missgynnade grupper (föräldrar från missgynnade socioekonomiska bakgrunder (inlärningssvårigheter, hälsoproblem, sociala och ekonomiska problem, missgynnad bakgrund), föräldrar med invandrarbakgrund (immigranter, flyktingar), romer, personer på landsbygden);
Lärare, yrkespersoner som arbetar med barn från missgynnade grupper;
Skolpersonal som arbetar med elever från missgynnade grupper;
Barn från missgynnade grupper.

Den här målgruppen kommer hjälpa till att skapa elevportfolion. De måste kunna förstå vilken typ av arbete föräldrar kan göra i hemmet, vilka metoder de borde använda och hur de borde bete sig med barn för att höja barnens utbildningsnivå i hemmet.

De innovativa aspekterna av det här immateriella materialet:
Elevportfolion kan förbättra kommunikationen mellan lärare och föräldrar. En portfolio kan också hjälpa föräldrar att bli bättre informerade om sina barns utbildning och utveckling, vad som lärs ut i en viss kurs, och vad elever gör och lär sig i klassrummet. Dessutom, när föräldrar är bättre informerade om och mer engagerade i sina barns utbildning, kan de anta en mer aktiv roll i att stödja sina barn i hemmet, vilket skulle kunna ha en gynnsam effekt på akademiska prestationer och långsiktiga studieresultat.

Du kan ladda ner IO-4

See-Mee IO-4

Menu

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Tillverkad av

Close Menu