see me logo3finald

See Me Project

De betrokkenheid van ouders bij het schoolonderwijs vergroten

Intellectueel Eigendom

OUDERBETROKKENHEID EN DE SCHOOL

Inspirerende ideeën over de wijze waarop een school op een structurele wijze samen met ouders kan werken aan een inclusief schoolklimaat. Wat kunnen ouders doen om betrokken te zijn bij de schoolloopbaan van hun kinderen, en hoe kunnen scholen met ouders elkaar daarbij ondersteunen

BESTE PRAKTIJKEN

Een verzameling van ideeën en werkwijze uit verschillende Europese landen die laten zien hoe school en ouders samen kunnen werken ten behoeve van de ontwikkeling van hun kinderen.

OUDERBETROKKENHEID THUIS

Een verzameling van tips en suggesties over de wijze waarop ouders thuis kunnen bijdragen aan de schoolloopbaan van hun kinderen en aan de ontwikkeling van hun talenten.

LEERLINGPORTFOLIO

Communicatie over de onderwijsprogressie als middel om bij te dragen aan ouderbetrokkenheid bij de schoolloopbaan van hun kinderen.

Het project

Is die ouderbetrokkenheid er niet dat kan dat gemakkelijk leiden tot gedragsproblemen, leerachterstanden, en/of schoolprestaties die achterblijven bij de talenten van het kind. Goede (samenwerkings-)verbanden tussen school en ouders kunnen de ouderbetrokkenheid vergroten. Het vormen van zulke verbanden vraagt een structurele aanpak waarin ouders, leerkrachten en experts elkaar weten te vinden. Het SEE-Me project gaat over het vormen van zulke verbanden. Zodat uiteindelijk alle kinderen gelijke kansen hebben op een succesvolle en inspirerende schoolloopbaan.

open-book-gadab98f5b_1920

Wat het project wil bereiken

Het project richt zich op creëren van effectieve samenwerkingsverbanden tussen ouders en school, en op het verzamelen van tips en adviezen over de randvoorwaarden hiervoor. In belangrijke invalshoek is die van inclusiviteit: een school waar iedereen welkom is en zich veilig voelt.

girl-g79a76f871_1920

Doelstelling

Het project wil ideeën over ouderbetrokkenheid bij onderwijs uit de EU bundelen tot inspirerende suggesties voor scholen om daar vorm aan te kunnen geven.  Deels gaan die adviezen over structurele voorwaarden binnen de school, deels gaan die adviezen over hoe scholen ouders kunnen informeren over wat van hen verwacht wordt / wat zij zèlf thuis kunnen doen.

Partnerorganisaties

REVALENTO

JAN PIETERSZOON COENSTRAAT 70, Tilburg, Netherlands
Phone 0031-13-5802848
E-mail: winkel@revalento.nl
Contact Person: Roger Van de Winkel
www.revalento.nl

folkuniversitetet

Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala, Sweden
Phone: +46704541464
E-mail: anastasiia.tsaruk@folkuniversitetet.se
Contact Person: Anastasiia Tsaruk
www.folkuniversitetet.se

ANKARA MILLI EGITIM MUDURLUGU

Phone: +90 312 306 89 32
e-Mail : uluslarasiprojeler06@meb.gov.tr
contact person: Bahadır YILMAZ
Web: https://ankara.meb.gov.tr

FACO INTERNATIONAL SCIENCE PARK

Director Kim Faurschou

Åløkken 24, 5250 Odense SV, Denmark       

Phone: +45 40 89 23 80

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Stefana Żeromskiego 36, 25-270 Kielce, Poland
Phone: +48 41 362 14 12
erasmus@centrumwolontariatu.eu
www.centrumwolontariatu.eu

COLEGIUL MIHAI EMINESCU DIN SOROCA

Soroca,​str. Ion Creangă 19, Moldova
Phone 0230 2 31 91
E-mail: soroca.colped@rambler.ru
www.colegiulmeminescusoroca.educ.md

IISS "ETTORE MAJORANA"

Via Montebello, 11 – 72100 BRINDISI, Italy
Phone 0831 587953
E-mail: c.destasio@majoranabrindisi.org
https://www.majoranabrindisi.edu.it/

Dit project is tot stand gekomen met ondersteuning van de Europese Commissie. De website weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Commissie kan op generlei wijze verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud en/of het gebruik van de informatie van de site.

Volg ons op LinkedIn