KATILIM REHBERİ

 Fikri Çıktı 1, gelecekte istihdam edilebilirliklerine, sosyo-eğitsel ve kişisel gelişimlerine ve ayrıca sivil ve sosyal yaşama katılımlarına katkıda bulunacak temel becerileri geliştirmek ve kazanmak için dezavantajlı gruplardan çocuklar ve velilerin ihtiyaç duyduğu temel yetkinlikleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Ortaklar, AB ve AB dışı projeleri ve dezavantajlı gruplardan çocukları ve velileri destekleme ve öğrenme konusundaki önceki deneyimlerini kullanarak derinlemesine araştırma yapacak ve iyi uygulamaları toplayacaktır.

IO1’de toplanan materyaller, projede daha fazla eylem için temel materyal olarak hizmet edecektir:
• görüşmeler için materyallerin oluşturulması;
• odak grup için materyallerin hazırlanması;
• Ebeveyn kılavuzlarının detaylandırılması (IO2);
• Evde veli-öğrenci ilişkisini teşvik etmek için Kılavuzun detaylandırılması (IO3);
• Öğrenci Portföyünün (IO4) detaylandırılması.

Hedef kitle:
Göçmen STK’ları, gönüllü kuruluşlar, hizmet, eğitim, dezavantajlı kökenlere sahip insanlara sosyal yardım sağlayan uluslararası kuruluşlar, Azınlık Hakları Grupları, etnik kuruluşlar, Birleşmiş Milletler Romanlar Bölgesel Çalışma Grubu, ERGO ağı, kırsal kesimdeki insanlarla çalışan kuruluşlar vb. Bu tür hedefler gruplar, dezavantajlı gruplardan insanların durumu ve gelişimi hakkında net bir anlayışa sahiptir. İhtiyaçlarını ve eğitim becerilerinin seviyesini anlarlar.
Bu Çıktının yenilikçi yönleri, Dezavantajlı geçmişe sahip çocukların gelişimi için ilgili kilit yetkinlikler yetkinliklerinin belirlenmesi, AB genelinde ebeveynlerin katılımı için farklı zorluklar ve sınırlamalar üzerinde durulması. Bu araştırma, dezavantajlı geçmişe sahip çocukların dışlanma riskinin ne olduğunu ve temel becerileri geliştirmede onların ve ebeveynlerinin ne gibi boşluklara sahip olduğunu gösterecektir. Toplanan ve analiz edilen en iyi uygulamalar, ebeveynler, çocuklar, öğretmenler, okul meslekleri, eğitim sağlayıcılar ve göçmen dernekleri için, ebeveynlerin katılımı yoluyla dezavantajlı gruplardan çocukların nasıl destekleneceği ve öğrenileceği konusunda yararlı, güncel bilgiler ve pratik bilgiler sağlayacaktır.
Fikri Çıktı 1’in sonuçları aşağıdaki etkiye sahip olacaktır:
Dezavantajlı geçmişe sahip çocuklar ve ebeveynleri için mevcut olan öğrenme fırsatlarının kalitesini ve çeşitliliğini artırmak;
Avrupa’da dezavantajlı bir geçmişe sahip çocuklar için profesyonel ve kişisel düzeylerde ebeveynleri ve öğretmenleri gelişim ve öğrenmeye dahil etme konseptini yaygınlaştırma.

Transnational Report

SEE-ME Best Practice Review

See-Mee IO-2

Menu

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Tarafından yapılmış

Close Menu