HANDBOK I DELTAGANDE

IO1 syftar till att identifiera de viktigaste kompetenserna som krävs av barn och föräldrar från missgynnade grupper för att utveckla och förvärva grundkunskaper som i framtiden kommer att bidra till deras anställningsbarhet, socioekonomiska och personliga utveckling, samt deltagande i samhällslivet. Partners kommer att gå igenom djupgående forskning och samla in exempel på god praxis med hjälp av EU, projekt utanför EU och deras tidigare erfarenheter av att stödja och lära barn och föräldrar från missgynnade grupper.

Det insamlade materialet i IO1 kommer att tjäna som grundmaterial för ytterligare åtgärder i projektet:

Skapande av material för intervjuer;
• Förberedande av material för fokusgrupper;
• Utveckling av föräldraguiden (IO2);
•Utveckling av handboken för att främja en relation mellan förälder och barn i hemmet (IO3);
• Utveckling av elevportfolion (IO4).

Målgrupp:
Icke-statliga invandrarorganisationer, frivilligorganisationer, internationella organisationer som tillhandahåller tjänster, utbildning och kontakter för personer med missgynnade bakgrunder, minoritetsrättsgrupper, etniska organisationer, FN:s regionala arbetsgrupp för romer, ERGO-nätverket, organisationer som arbetar med personer på landsbygden osv. De här typerna av målgrupper har en tydlig förståelse för förutsättningarna för människor från missgynnade grupper och deras utveckling. De förstår deras behov och utbildningsnivå.

De innovativa aspekterna av det här immateriella resultatet (IO) är betoningen på att identifiera relevanta nyckelkompetenser för utvecklingen av barn från missgynnade miljöer och att studera olika svårigheter och begränsningar ifråga om att engagera föräldrar runtom i EU. Den här forskningen kommer att visa vad det finns för risker med att exkludera barn från missgynnade miljöer och vilka luckor de och deras föräldrar har gällande att utveckla viktiga kunskaper och färdigheter. Insamlade och analyserade exempel på bästa praxis kommer att ge användbar, aktuell information och praktisk information för föräldrar, barn, lärare, skolpersonal, utbildningsleverantörer och migrationsorganisationer om hur man kan stödja och lära barn från missgynnade grupper genom föräldrarnas engagemang.

Resultaten av IO1 kommer att ha följande påverkan:

Förbättra kvaliteten på och variationen av inlärningsmöjligheter tillgängliga för barn från missgynnade miljöer och för deras föräldrar;
Sprida konceptet med att engagera föräldrar och lärare i utveckling och inlärning på professionella och personliga nivåer för barn från missgynnade miljöer i Europa;

DOWNLOAD: 

Transnational Report 

SEE-ME Best Practice Review

See-Mee IO-2

Menu

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Tillverkad av

Close Menu