GHID DE IMPLICARE

Rezultatul intelectual 1 urmărește identificarea competențelor cheie de care au nevoie copiii și părinții din grupurile dezavantajate pentru a dezvolta și dobândi abilități de bază care vor contribui la viitoarea angajare, dezvoltarea socio-educațională și personală și participarea la viața civică și socială. Partenerii vor efectua cercetări aprofundate și vor colecta cele mai bune practici, bazându-se pe proiecte din UE și din alte țări, precum și pe experiența lor anterioară în sprijinirea și educarea copiilor și părinților din grupurile dezavantajate.

Materialele colectate în IO1 vor servi drept material de bază pentru activitățile viitoare ale proiectului:
• realizarea materialelor pentru interviuri;
• pregătirea materialelor pentru focus grup;
• elaborarea de ghiduri pentru părinți (IO2);
• elaborarea Ghidurilor pentru dezvoltarea relaţiilor dintre părinţi şi elevi acasă (IO3);
• dezvoltarea portofoliului studenților (IO4).

Grup țintă:
ONG-uri de imigranți, organizații de voluntari, organizații internaționale care oferă servicii, educație, grupuri pentru drepturile minorităților, organizații etnice, Grupul de lucru regional al ONU pentru afacerile romilor, rețeaua ERGO, organizații care lucrează cu rezidenții din mediul rural etc. Aceste tipuri de obiective de grup au o idee clară a stării și dezvoltării persoanelor din grupurile defavorizate. Își înțeleg nevoile și nivelul de abilități educaționale.

Aspectele inovatoare ale acestui rezultat sunt accentul pus pe identificarea competențelor cheie relevante pentru dezvoltarea copiilor din medii dezavantajate, explorarea diferitelor dificultăți și limitări ale participării părinților în UE. Acest studiu va arăta care este riscul excluderii copiilor din familiile dezavantajate și ce lacune au ei și părinții lor în dezvoltarea abilităților cheie. Cele mai bune practici colectate și analizate vor oferi informații utile și actualizate și informații practice pentru părinți, copii, profesori, lucrători școlari, furnizori de servicii educaționale și asociații de migranți cu privire la modul de susținere și educare a copiilor dezavantajați prin implicarea părinților.

Rezultatele IO1 vor avea următorul impact:
să îmbunătățească calitatea și varietatea oportunităților de învățare disponibile copiilor defavorizați și părinților acestora;
Răspândirea conceptului de implicare a părinților și a profesorilor în dezvoltarea și învățarea la nivel profesional și personal pentru copiii defavorizați din Europa;

SEEME Transnational Report

SEE-ME Best Practice Review

See-Mee IO-2

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Facut de

Close Menu