Vejledning til involvering

Det første resultat („Intellectual Output 1”) sigter mod at identificere nøglekompetencer, der kræves af børn og forældre fra dårligt stillede grupper for at udvikle og tilegne sig grundlæggende færdigheder, som i fremtiden vil bidrage til deres beskæftigelsesegnethed, socio-pædagogiske og personlige udvikling samt deltagelse i civile og sociale liv. Partnerne vil gennemgå forskning og indsamle god praksis ved hjælp af EU-projekter, ikke-EU-projekter og deres tidligere erfaringer med at støtte og lære børn og forældre fra dårligt stillede grupper.

De indsamlede materialer i IO1 vil tjene som basismateriale for de øvrige faser og aktiviteter i projektet:
• udarbejdelse af materiale til interviews;
• udarbejdelse af materialer til fokusgruppe;
• udarbejdelse af forældrevejledningen (IO2);
• udarbejdelse af vejledningen til at fremme et forældre-elev forhold i hjemmet (IO3);
• udarbejdelse af Studenterportfolioen (IO4).

Målgruppe:
Indvandrer-ngo’er, frivillige organisationer, internationale organisationer, der leverer tjenester, uddannelse, opsøgende arbejde for mennesker med dårligt stillede baggrunde, minoritetsrettighedsgrupper, etniske organisationer, FN’s regionale arbejdsgruppe for romaer, ERGO-netværk, organisationer, der arbejder med mennesker i landdistrikter osv. Disse typer målgrupper har en klar forståelse af tilstanden og udviklingen hos mennesker fra dårligt stillede grupper. De forstår deres behov og niveau af uddannelsesmæssige færdigheder.

De innovative aspekter af denne del af projektet (IO-1) er fokus på at identificere relevante nøglekompetencer, kompetencer til udvikling af børn med dårligt stillede baggrunde, undersøgelse af forskellige vanskeligheder og begrænsninger for inddragelse for forældre i hele EU. Dette arbejde vil vise, hvad der er risikoen for udelukkelse af børn med dårligt stillede baggrunde, og hvilke mangler de og deres forældre har i forbindelse med at udvikle nøglefærdigheder. Eksempler på den bedste praksis vil blive indsamlet og analyseret samt give nyttige, ajourførte oplysninger og praktiske oplysninger til forældre, børn, lærere, skoleprofessionelle, uddannelsesudbydere og indvandrerforeninger om, hvordan man støtter og lærer børn fra dårligt stillede grupper gennem forældrenes involvering.

Resultaterne af IO1 vil have følgende indvirkning:
Forbedre kvaliteten og mangfoldigheden af læringsmuligheder for børn med dårligt stillede baggrunde og for deres forældre;
Formidle konceptet med at inddrage forældre og lærere i udvikling og læring på professionelt og personligt plan for børn med en dårligt stillet baggrund i Europa;

SEEME Transnational Report

SEE-ME Best Practice Review

See-Mee IO-2

Menu

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Lavet af

Close Menu