VELİLERİ GÜÇLENDİRME REHBERİ

Fikri Çıktı 3, velilerin deneyimleri üzerinde düşünmelerine ve çocuklarının eğitimi hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olmak için kullanılacak olan, evde veli-öğrenci ilişkisini (çocuğun velileri tarafından yönlendirilmesi, destek, ev ödevlerine yardım, dil, ev sahibi toplum gelenekleri, vb.) geliştirmeye yönelik Rehber için materyaller, alıştırmalar ve araçlar geliştirilmesini amaçlar. Dezavantajlı eğitim geçmişine sahip velilerin, çocuklarına destek olmak ve rehberlik etmek için hem temel becerileri hem de daha karmaşık becerileri, okuma, yazma, heceleme ve hesaplamayı uygun düzeyde öğrenmeleri gerekmektedir. Velilerin çocuklarla olan ilişkisini geliştirmek ve eğitim sürecine katılımını artırmak, okulu erken yaşta bırakmanın önlenmesi ve içermenin teşvik edilmesi konusunda oldukça etkili olabilir. Veli Rehberi, kolay ve pratik önerilerden ve velilerin çocuklarının evde öğrenmesini desteklemek için kullanacakları anlaşılır materyallerden oluşacaktır. Rehber, daha önce hazırlanmış materyallerden (FÇ2) elde edilen sonuçlara dayalı olarak geliştirilecektir.

Hedef kitle:
Dezavantajlı gruplardan veliler ve bakıcılar (dezavantajlı sosyoekonomik geçmişe sahip veliler (öğrenme güçlükleri, sağlık sorunları, sosyal ve ekonomik zorluklar, dezavantajlı geçmiş, göçmen kökenli veliler (göçmenler, mülteciler), Romanlar, kırsal bölge sakinleri); Veliler için FÇ3 Rehberi, hedef kitlenin ev ödevlerinde veya okul görevlerinde çocuklarını nasıl destekleyeceğini anlamasını sağlayacaktır. Bu özellikle iki dillilik veya velilerin kötü konuşması/yazması bağlamında geçerlidir. Bu Rehber, okul eğitimi bağlamında evde bir veli-öğrenci ilişkisini teşvik edecektir. Bu Fikri Çıktının yenilikçi yönleri, velilere yardım edecek ve çocuklarının eğitimini desteklemeye yönelik araçlar sağlayacak evde bir veli-öğrenci ilişkisini teşvik etmeye (ev ödevlerine yardımcı olunması) yönelik Rehberin oluşturulmasıdır. Rehber, velilere en uygun tespit, müdahale ve destek uygulamaları konusunda rehberlik sağlayacak güncel bilgiler vermek için hazırlanacaktır. Bu Rehber, eylemlerde sistematik olacak yeni araştırma bulguları ve mevcut uygulamalarla tutarlı olacaktır. Rehber, sistematik, bilgilendirici ve pratik değere sahip olacaktır. Bu çıktı esas olarak dezavantajlı gruplardan velilerin destek ve yardım düzeyini etkileyecektir. Dezavantajlı geçmişe sahip çocuklara gelecekte destek ve yardımlarıyla daha yüksek bir eğitim seviyesine ulaşma fırsatı vermek için velilerin dezavantajlı öğrenme geçmişlerinin temel yönleriyle karşılaşmalarını olanak sağlayacaktır. Çocuk-veli işbirliği, karşılıklı anlayış ve destek sağlamak için büyük bir şans verecektir.

IO-3’ü indirebilirsiniz

See-Mee IO-3

 

Menu

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Tarafından yapılmış

Close Menu