HANDBOK FÖR ATT BEMYNDIGA FÖRÄLDRAR

IO3 syftar till att utarbeta och utveckla material, övningar och verktyg för guiden för att främja ett förhållande mellan föräldrar och barn i hemmet (vägledning av barnet av föräldrar, stöd, hjälp med läxor, språk, traditioner i värdsamhället osv.) som kommer att användas för att hjälpa föräldrar att reflektera över sina erfarenheter och att få ytterligare kunskap om barnens utbildning och utveckling. För att kunna stödja och vägleda sina barn, krävs det att föräldrar med mindre gynnsamma utbildningsbakgrunder lär sig både de grundläggande färdigheterna och sedan de mer komplexa färdigheterna, att läsa, skriva, stava och räkna på en adekvat nivå. Att förbättra föräldrars relationer med barn och att öka föräldrars deltagande i utbildningsprocessen kan vara väldigt effektivt för att ta itu med avbruten skolgång (tidiga avhopp) och för att främja inkludering. Föräldraguiden kommer att bestå av enkla och praktiska rekommendationer samt begripligt material som föräldrar kommer att kunna använda för att stödja sina barns inlärning i hemmet. Handboken kommer att utvecklas baserat på resultat från material som har utvecklats tidigare (IO2).

Målgrupp:
Föräldrar och vårdnadshavare från missgynnade grupper (föräldrar med missgynnade socioekonomiska bakgrunder (inlärningssvårigheter, hälsoproblem, sociala och ekonomiska problem, missgynnad bakgrund), föräldrar med invandrarbakgrund (immigranter, flyktingar), romer, människor på landsbygden).

IO3 Föräldraguiden kommer att säkerställa att målgruppen kommer att förstå hur de ska stödja och hjälpa sina barn med läxor eller skoluppgifter. Det här är särskilt relevant inom ramen för tvåspråkighet eller undermåliga läs- och skrivkunskaper från föräldrarnas sida. Den här handboken kommer att främja en relation mellan föräldrar och barn i hemmet i skolundervisningssammanhang. De innovativa aspekterna av det här immateriella resultatet är skapandet av en handbok för att främja en relation mellan föräldrar och barn i hemmet (hjälpa till med läxor) som kommer att hjälpa föräldrar och ge dem verktyg för att de ska kunna stödja sina barn i deras utbildning. Handboken kommer att utvecklas för att förse föräldrar med aktuell information om vägledning för den mest lämpliga identifieringen och det mest passande ingripandet och stödet. Den här handboken kommer att vara förenlig med nya forskningsresultat och aktuell praxis, vilket kommer att vara systematiska handlingar och åtgärder. Handboken kommer att ha systematiskt, informativt och praktiskt värde. Det här resultatet kommer främst att ha påverkan på nivån av stöd och hjälp från föräldrar från missgynnade grupper. Det kommer att tillåta föräldrar att möta de grundläggande aspekterna av missgynnade utbildningsbakgrunder för att kunna ge barn från missgynnade miljöer möjligheten att nå en högre utbildningsnivå genom deras stöd och hjälp i framtiden. Samarbetet mellan barn och föräldrar kommer att skapa en fantastisk möjlighet att uppnå ömsesidig förståelse och ömsesidigt stöd.

Du kan ladda ner IO-3

See-Mee IO-3

Menu

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Tillverkad av

Close Menu