PRZEWODNIK WSPOMAGAJĄCY RODZICÓW

Rezultat Intelektualny 3 ma na celu opracowanie materiałów, ćwiczeń, narzędzi dla Przewodnika, aby pielęgnować relacje rodzic-uczeń w domu (prowadzenie dziecka przez rodziców, wsparcie, pomoc w odrabianiu prac domowych, język, tradycje społeczeństwa przyjmującego itp.), które będą służy do pomocy rodzicom w refleksji nad własnymi doświadczeniami i zdobyciu dalszej wiedzy na temat edukacji ich dzieci.Aby wspierać i prowadzić swoje dzieci, rodzice z defaworyzowaną edukacją są zobowiązani do nauczenia się zarówno podstawowych umiejętności, jak i bardziej złożonych umiejętności, czytać, pisać, przeliterować i liczyć na odpowiednim poziomie Poprawa relacji rodziców z dziećmi i zwiększenie udziału rodziców w procesie edukacyjnym może być bardzo skuteczne w przeciwdziałaniu przedwczesnemu kończeniu nauki i promowaniu integracji Poradnik dla rodziców będzie składał się z łatwych i praktycznych rekomendacje, zrozumiałe materiały, z których rodzice będą korzystać, aby wesprzeć dziecko w nauce w domu. Poradnik będzie rozwijany d w oparciu o wyniki z materiałów, które zostały wcześniej opracowane (IO2).

Grupa docelowa:
Rodzice i opiekunowie z grup defaworyzowanych (rodzice z defaworyzowanych środowisk społeczno-ekonomicznych (trudności w nauce, problemy zdrowotne, trudności społeczne i ekonomiczne, pochodzenie w niekorzystnej sytuacji, rodzice ze środowisk migracyjnych (imigranci, uchodźcy), Romowie, mieszkańcy wsi; Przewodnik IO3) dla rodziców upewni się, że grupa docelowa będzie rozumiała, jak wspierać swoje dzieci w odrabianiu prac domowych lub w zadaniach szkolnych. Jest to szczególnie istotne w kontekście dwujęzyczności lub słabej mowy/pisania ze strony rodziców. Niniejszy Przewodnik będzie sprzyjał relacji rodzic-uczeń w domu w kontekście edukacji szkolnej. Innowacyjnymi aspektami tego rezultatu pracy intelektualnej jest stworzenie Przewodnika mającego na celu pielęgnowanie relacji rodzic-uczeń w domu (pomaganie w odrabianiu zadań domowych), który pomoże rodzicom i da im narzędzie, jak wspierać ich dzieci w Poradnik zostanie opracowany w celu dostarczenia rodzicom aktualnych informacji o wskazówkach dotyczących najwłaściwszej identyfikacji, interwencji i wsparcie. Niniejszy Przewodnik będzie spójny z nowymi wynikami badań i obecną praktyką, która będzie systematyczna w działaniach. Przewodnik będzie miał wartość systemową, informacyjną i praktyczną. Wynik ten wpłynie głównie na poziom wsparcia i pomocy rodziców z grup defaworyzowanych. Umożliwi to rodzicom poznanie podstawowych aspektów środowisk edukacyjnych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, aby dać dzieciom ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji możliwość osiągnięcia wyższego poziomu edukacji poprzez ich wsparcie i pomoc w przyszłości. Współpraca rodziców dziecka da ogromną szansę na osiągnięcie wzajemnego zrozumienia i wsparcia.

Możesz pobrać 

See-Mee IO-3

Menu

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Strona wykonana przez

Close Menu