GHID PENTRU PĂRINȚI

„Rezultatul intelectual 3 are ca scop elaborarea de materiale, exerciții, instrumente pentru Ghidul de dezvoltare a relațiilor dintre părinți și elevi acasă (îndrumarea copilului de către părinți, sprijin, ajutor la teme, limbaj, tradiții ale societății gazdă etc. .) care vor fi folosite pentru a ajuta părinții să reflecteze asupra experiențelor lor și să obțină cunoștințe suplimentare despre educația copiilor lor. Pentru a-și susține și îndruma copiii, părinții defavorizați trebuie să stăpânească atât abilități de bază, cât și abilități mai avansate, cum ar fi cititul, scrisul, ortografia și calculul. Consolidarea relațiilor părinte-copil și creșterea implicării părinților în procesul educațional pot fi foarte eficiente în abordarea abandonului școlar timpuriu și în promovarea incluziunii. Ghidul Părinților va consta în îndrumări simple și practice, materiale ușor de înțeles pe care părinții le vor folosi pentru a-și sprijini copilul în învățarea acasă pe baza rezultatelor materialelor dezvoltate anterior (IO2).

Grup țintă:
Părinți și îngrijitori din grupuri defavorizate (părinți din medii socio-economice defavorizate (dificultăți de învățare, probleme de sănătate, dificultăți sociale și economice, medii defavorizate, părinți migranți (imigranți, refugiați), romi, rezidenți din mediul rural; Ghidul HP 3) Acest ghid va contribuie la asigurarea faptului că grupul țintă înțelege cum să-și sprijine copiii cu temele școlare. Acest lucru este deosebit de important în contextul bilingvismului sau al limbajului verbal/scris slab din partea părinților. Acest ghid va ajuta la dezvoltarea relațiilor părinte-elev acasă, în context de educație școlară. Un aspect inovator al acestui Rezultat Intelectual este crearea unui Ghid pentru dezvoltarea relațiilor părinți-elevi la domiciliu (Ajutor la teme) care va ajuta părinții și le va oferi un instrument despre cum să-și susțină copiii în Ghidul care va fi elaborat pentru a oferi părinţilor informații actuale despre cele mai adecvate metode de identificare, despre și suport. Acest ghid va fi în concordanță cu noile rezultate ale cercetării și cu practicile curente, care vor fi sistematice în acțiune. Ghidul va avea o valoare sistematică, informativă și practică. Acest rezultat va afecta în principal nivelul de sprijin și asistență al părinților din grupurile defavorizate. Acest lucru va permite părinților să se confrunte cu principalele aspecte ale educației defavorizate pentru a le permite copiilor din medii defavorizate să atingă un nivel superior de educație prin sprijinul și ajutorul lor în viitor. Cooperarea părinților copilului va oferi o șansă excelentă de a obține înțelegere și sprijin reciproc.

Puteți descărca IO-3 

See-Mee IO-3

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Facut de

Close Menu