GUIDE TIL AT STYRKE FORÆLDRENE

Resultatet („The Intellectual Output 3”) sigter mod at udvikle materialer, øvelser, værktøjer til vejledningen til at fremme et forældre-elev forhold i hjemmet (vejledning af barnet af forældre, støtte, hjælp til lektier, sprog, værtssamfundets traditioner osv.), som vil blive brugt at hjælpe forældre til at reflektere over deres erfaringer og få yderligere viden om deres børns uddannelse. For at støtte og vejlede deres børn skal forældre med dårligt stillede uddannelsesbaggrunde lære både de grundlæggende færdigheder og derefter de mere komplekse færdigheder, læse, skrive, stave og regne på det rette niveau. At styrke forældrenes forhold til børn og øge forældrenes deltagelse i uddannelsesprocessen kan være yderst effektivt til at tackle skolefrafald og til at fremme inklusion. Forældrevejledningen vil bestå af nemme og praktiske anbefalinger, forståelige materialer, som forældre vil bruge til at støtte deres barn i at lære hjemme. Vejledningen vil blive udviklet på baggrund af resultater fra tidligere udviklede materialer (IO2).

Målgruppe:
Forældre og plejere fra dårligt stillede grupper (forældre med dårligt stillede socioøkonomiske baggrunde (indlæringsvanskeligheder, sundhedsproblemer, sociale og økonomiske kampe, dårligt stillede baggrund, forældre med indvandrerbaggrund (indvandrere, flygtninge), romaer, landbefolkning; IO3-guiden for forældre vil sikre, at målgruppen vil forstå, hvordan de kan støtte deres børn i lektier eller skoleopgaver. Dette er specifikt relevant i forbindelse med tosprogethed eller dårligt lokalt sprog fra forældrenes side. Denne vejledning vil fremme et forældre-elev forhold samt bidrage til at hjemmet fungerer i en skoleundervisningssammenhæng. De innovative aspekter af dette intellektuelle output er skabelsen af vejledningen til at fremme et forældre-elev-forhold i hjemmet (hjælper med lektier), som vil hjælpe forældre og give dem værktøj til, hvordan de kan støtte deres børn i uddannelse. Vejledningen vil blive udviklet for at give forældre aktuel information om hvordan de kan hjælpe og støtte børnene bedst muligt. Denne vejledning vil være i overensstemmelse med nye forskningsresultater og nuværende praksis, samt handlingsorienteret. Vejledningen vil have systematisk, informativ og praktisk værdi. Dette output vil primært påvirke niveauet af støtte og hjælp fra forældre fra dårligt stillede grupper. Det vil give forældre mulighed for at møde de grundlæggende aspekter af dårligt stillede læringsbaggrunde for at give børn med dårligt stillede baggrunde mulighed for at nå et højere uddannelsesniveau gennem deres støtte og bistand i fremtiden. Børne-forældresamarbejdet vil give en stor chance for at opnå gensidig forståelse og støtte.

Du kan downloade 

See-Mee IO-3

Menu

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Lavet af

Close Menu