see me logo3finald

See Me Project

Styrkelse af forældrenes involvering i skoleundervisningen

Intellektuel Output

Vejledning til involvering

Forældrenes vejledning: Et program for skolerne til at involvere dårligt stillede forældre – en konceptvejledning til udviklingstræning for vejledere af forældrene, at hjælpe forældre til at reflektere over deres erfaringer og at opnå yderligere viden omkring deres barns uddannelse.

BEDSTE PRAKSIS

Analyserer den bedste praksis for at undersøge forskellige tilgange til at involvere forældre og opbygge et forhold

GUIDE TIL AT STYRKE FORÆLDRENE

Styrkede forældre – en guide til at fremme et forældre-elev-forhold i hjemmet (hjælper med lektier), måder hvorpå lærere kan sikre, at forældre forstår, hvordan de understøtter deres børns lektier i en sammenhæng med at være tosprogede eller dårligt lokalt sprog hos forældrene.

ELEVPORTEFØLJE

Elevportfolio, en ’bro’ mellem skole og familie – en praktisk guide til, hvordan man laver portfolioer til elever, som også kan bruges derhjemme.

Projektet

At opbygge familie-skole-partnerskaber og engagere forældre som læringspartnere fra de tidlige år er derfor afgørende for at forbedre børns og unges udvikling. Forskning viser, at en tværfaglig tilgang med inddragelse af forældre, børn, lærere og fagfolk fra lokalsamfundet er nøglen til at løse skolebørns adfærdsproblemer. Hvorvidt eleverne har succes i skolen eller risikerer at droppe ud, afhænger i høj grad af deres socioøkonomiske status. Virkningerne af socioøkonomisk status er tilstede i alle Europas uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer. Børn med lavere socioøkonomisk baggrund er mindre tilbøjelige til at deltage i og drage fordel af uddannelse og omsorg end børn fra mere begunstigede baggrunde. Denne ulempe kan blive forværret gennem skoleårene, hvis der ikke ydes yderligere støtte til at hjælpe børn med at lukke uddannelsesmæssige huller. Lige deltagelse i uddannelser af høj kvalitet viser sig imidlertid at være blandt de mest effektive tilgange til at bekæmpe socioøkonomiske uligheder i uddannelsesresultater.

Mange forældre fra dårligt stillede grupper (socioøkonomiske, indvandrere eller romaer fra marginaliserede boligområder) er usikre på deres rolle på grund af frygten for at blive dømt af skolens personale, deres personlige negative oplevelser med skolen eller manglende viden om skolesystemet. Målet er at hjælpe forældre med at opdage og udvikle deres kompetencer og evner, så de kan tage en mere aktiv rolle i deres børns læring på alle niveauer i skolegangen (fra sidste år i førskolealderen til gymnasiet). Hovedproblemet, som projektpartnerne har identificeret og har til hensigt at løse, ligger i, at inddragelse og deltagelse af forældre og omsorgspersoner næppe eller ikke er tilstrækkeligt anerkendt som en nøglekomponent, der bidrager til kvaliteten af ​​skoleundervisningen.

open-book-gadab98f5b_1920

Formål

Projektet SEE-ME adresserer KA2 Erasmus’ prioritet vedrørende uligheder i social, etnisk, sproglig og kulturel mangfoldighed. Dette projekt har til formål at skabe et strategisk partnerskab for udveksling og overførsel af innovative praksisser og foranstaltninger vedrørende familie-skole-partnerskaber og inddragelse af forældre som læringspartnere. Det forventede resultat er ny/forbedret praksis for at imødekomme behovene hos dårligt stillede grupper og til at håndtere forskelle i læringsresultater knyttet til de geografiske og socioøkonomiske uligheder.

girl-g79a76f871_1920

Målet

Målet med projektet SEE-ME er at skabe et læringspartnerskab med fokus på at engagere forældre til at samarbejde med skoler for at imødegå uligheder med hensyn til dårligt stillede grupper. Læringspartnerskabet vil studere bedste praksis og organisere læringssessioner om udarbejdelse af overførbare erfaringer fra bedste praksis med hensyn til skolebaseret involvering (forældre involveret i deres børns akademiske liv i direkte kontakt med skolen). Målene er

At identificere, teste og mainstreame eksempler på den bedste praksis og innovative metoder til deltagelse, især i forbindelse med mangfoldighed (socioøkonomisk og kulturel mangfoldighed, minoriteter osv.);
At forbedre lærerens kompetencer vedrørende strategier og tilgange, inddragelse af forældre ved at lære af erfaringer fra kolleger fra andre lande i Europa;
At forbedre integrationen og interaktionen mellem de forskellige komponenter i systemet.

Partnerorganisationer

REVALENTO

JAN PIETERSZOON COENSTRAAT 70, Tilburg, Netherlands
Phone 0031-13-5802848
E-mail: winkel@revalento.nl
Contact Person: Roger Van de Winkel
www.revalento.nl

folkuniversitetet

Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala, Sweden
Phone: +46704541464
E-mail: anastasiia.tsaruk@folkuniversitetet.se
Contact Person: Anastasiia Tsaruk
www.folkuniversitetet.se

ANKARA MILLI EGITIM MUDURLUGU

Phone: +90 312 306 89 32
e-Mail : uluslarasiprojeler06@meb.gov.tr
contact person: Bahadır YILMAZ
Web: https://ankara.meb.gov.tr

FACO INTERNATIONAL SCIENCE PARK

Director Kim Faurschou

Åløkken 24, 5250 Odense SV, Denmark       

Phone: +45 40 89 23 80

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Stefana Żeromskiego 36, 25-270 Kielce, Poland
Phone: +48 41 362 14 12
erasmus@centrumwolontariatu.eu
www.centrumwolontariatu.eu

COLEGIUL MIHAI EMINESCU DIN SOROCA

Soroca,​str. Ion Creangă 19, Moldova
Phone 0230 2 31 91
E-mail: soroca.colped@rambler.ru
www.colegiulmeminescusoroca.educ.md

IISS "ETTORE MAJORANA"

Via Montebello, 11 – 72100 BRINDISI, Italy
Phone 0831 587953
E-mail: c.destasio@majoranabrindisi.org
https://www.majoranabrindisi.edu.it/

Kontakt os!

Dette projekt er blevet finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Dette websted afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommissionen er ikke ansvarlig for nogen brug af oplysningerne på webstedet.

Følg os på LinkedIn