Kapsayıcı Okul ve

Ebeveyn Katılımı

Entelektüel çıktının geliştirilmesi sırasında 2 ortak ülke, okullarda aile katılımına ilişkin en iyi
uygulamaları toplamıştır. Bu uygulamalar analiz edilmiş ve etkili içerikler, daha sonra okulların veli katılımını artırmaya yönelik ipuçları ve tavsiyelere dönüştürülmüştür. Bu içeriklerin düzenlenmesi için rehberlik eden bir müdür, kapsayıcı okul kavramıdır.

  • Toplanan en iyi uygulamalarla ilgileniyorsanız <burayı> tıklayınız.
  • Veli katılımı ve kapsayıcı okul ile ilgileniyorsanız <burayı> tıklayınız.

Fikri Çıktı 2 ile, okul rehberleri için materyaller, alıştırmalar ve araçlar geliştirilmesi amaçlanmaktadır: Okulların, velilerin çocuklarının eğitimine nasıl dahil edileceğini anlamalarına yardımcı olmak için kullanılacak, dezavantajlı gruplardan velilerin katılımını sağlamak için okullara yönelik bir program.

Velilerin öğrenmeye katılımı, öğrenci performansının iyileştirilmesine, devamsızlığın azaltılmasına ve velilerin çocuklarının eğitiminde eğitsel becerilerinin artırılmasınaımcı olurına. Çocuklarının eğitimine katılım sağlayan veliler, destekleri sayesinde çocuklarının daha yüksek notlar ve test puanları almalarına, daha iyi sosyal becerilere sahip olmalarına ve daha iyi davranemineelerlar yard. Çoğu zaman okullar velileri kendilerine çekmezler çünkü bunu yapabileceklerini düşünmezler. Öğretmenler, ailelerin sürece dahil olmak istemediğine inanırlar ama aslında aileler nasıl dahil olabileceklerini bilmezler. Ayrıca, veliler kısmen kendi eğitim becerileri nedeniyle okula katılmakta tereddüt edebilirler.
Kendi okul yaşamlarında genellikle tatmin edici olmayan bir deneyim yaşamışlardır ve bu nedenle çocukların eğitimine dahil olmak için iyi bir deneyime sahip olduklarını düşünmezler.

Okul Rehberlerinin tasarımı aşağıdaki adımlara bölünecektir:
1. FÇ leaderi tarafından hazırlanan ortak şablona ve önceki FÇ1’den toplanan materyallere dayalı olarak araç setinin yapısı ve içinirdiği
2. Tüm ortak ülkelerdeki bağlamlar için Okul Rehberlerinin uygunluğunu sağlamak amacıyla paydaşlarla yakın işbirliği içinde yapı ve içeriğin tasarlanması;
3. Etkileşimli Okul Rehberlerinin teknik olarak hazırlanması;
4. Okul Rehberlerinin ortak ülke dillerine tercüme edilmesi.

Hedef gruplar:
Öğretmenler, danışmanlar, okul çalışanları
Dezavantajlı gruplardan veliler (dezavantajlı sosyoekonomik geçmişe sahip veliler (öğrenme güçlükleri, sağlık sorunları, sosyal ve ekonomik zorluklar, dezavantajlı geçmiş, göçmen kökenli veliler (göçmenler, mülteciler)), Romanlar, kırsal bölge sakinleri ). Bunlar eğitime katılacak ve çocuğun öğrenme ve eğitim becerilerindeki gelişimini artırmak ve desteklemek, velilerin deneyimleri üzerinde düşünmelerine ve çocuklarının eğitimi hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olmak için dezavantajlı gruplardan velilerin ve öğretmenlerin desteklenmesi konusunda farkındalık yaratma çalışmalarına dahil edilecektir.

Yenilikçi unsurlar:
Bu Fikri Çıktının yenilikçi yönleri, okullara yardımcı olacak ve velileri çocuklarının eğitimine nasıl dahil edecekleri konusunda onlara araçlar sağlayacak Okul Rehberlerinin oluışrulmasıd. Materyal eksiklikleri, sistematik eylem eksikliği ve velilerin ve öğretmenlerin istenen sonuca ulaşmasına yardımcı olmak için gereken bilgilerin net bir açıklaması olmaması nedeniyle, çocuklar istenaktıdmeği al. Bu nedenle, Kılavuzun hazırlanması, yukarıda listelenen tüm eksiklikleri (yetersiz matereryal) içerecek yenilikçi materyallerin oluşturulmasını içerir. Rehber, öğretmenler / okullar ve veliler tarafından kullanılacak ve daha geniş bir material kullanım kapsamı mümkün olacaktır. Öğretmen katılımı, okullarda materyallerin kullanılmasına imkan tanıyarak, yardıma ihtiyacı olan daha fazla çocuğa ulaşmalarını sağlar. Ayrıca.

Sadece okullar üzerinde değil, aynı zamanda ebeveynleri de çocukları için öğrenme sürecine dahil edecek olan bu Çıktının oluşturulmasına fikirleriniz varsa ve/veya katkıda bulunmak istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıyı kontrol ettiğinizden emin olun <burayı>

Menu

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Tarafından yapılmış

Close Menu