Inkluderande skola och

föräldraengagemang

Under utvecklingen av den intellektuella produktionen har två partnerländer samlat in bästa praxis när det gäller föräldrars deltagande i skolan. Dessa methoder har analyserats och de effektiva ingredienserna har sedan översatts till tips och råd för skolor för att öka föräldrarnas engagemang. En vägledande princip för att beställa dessa ingredienser är konceptet med den inkluderande skolan.

  • Klicka <här> om du är intresserad av de bästa metoderna som samlats in.
  • Klicka <här> om du är intresserad av föräldraengagemang och den inkluderande skolan.

Menu

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Tillverkad av

Close Menu