Inclusieve school en

ouderbetrokkenheid

Voor de ontwikkeling van dit onderdeel van het SeeMe-project zijn best practices verzameld over ouderbetrokkenheid bij de schoolloopbaan van hun kinderen uit verschillende partnerlanden. Van deze best practices werd vervolgens bekeken wat de werkzame ingrediënten zijn. Deze zijn vertaald in tips en adviezen hoe de ouderbetrokkenheid vergroot zou kunnen worden. Een richtinggevend principe vormde daarbij het concept “de inclusieve school”.

  • Klik <hier>  voor het overzicht van best practices.
  • Klik <hier> indien u geïnteresseerd bent in het vergroten van ouderbetrokkenheid bij de school.

Menu

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Gemaakt door

Close Menu