Inclusieve school en

ouderbetrokkenheid

Voor de ontwikkeling van dit onderdeel van het SeeMe-project zijn best practices verzameld over ouderbetrokkenheid bij de schoolloopbaan van hun kinderen uit verschillende partnerlanden. Van deze best practices werd vervolgens bekeken wat de werkzame ingrediënten zijn. Deze zijn vertaald in tips en adviezen hoe de ouderbetrokkenheid vergroot zou kunnen worden. Een richtinggevend principe vormde daarbij het concept “de inclusieve school”.

  • Klik <hier> voor het overzicht van best practices.
  • Klik <hier> indien u geïnteresseerd bent in het vergroten van ouderbetrokkenheid bij de school.

De tweede opbrengst van het project bestaat uit een aantal suggesties voor scholen om de ouderbetrokkenheid te kunnen vergroten. Daarbij wordt als uitgangspunt gekozen de inclusieve school, een school waar alle leerlingen welkom zijn en zich veilig voelen. Een leeromgeving waar leerlingen en hun ouders trots op zijn om deel van te zijn.

De suggesties gaan over het werken aan inclusiviteit, het inrichten van een basisstructuur voor ouderbetrokkenheid en over intra en extra curriculaire activiteiten rondom het ontplooien van talenten van leerlingen.

Het project van de Schoolgidsen wordt onderverdeeld in de volgende fasen:
1. Inputgegevens verzamelen voor de structuur en inhoud van de toolkit op basis van een gemeenschappelijk sjabloon ontwikkeld door de IO-leider en verzamelde materialen van de vorige IO1;
2. Structuur en inhoud ontwerpen in Nauwe samenwerking met belanghebbenden om ervoor te zorgen dat schoolgidsen relevant zijn voor de context in alle partnerlanden.
3. Technische ontwikkeling van interactieve schoolgidsen.
4. Vertaling van schoolgidsen in partnertalen.

Doelgroep:
– Docenten, mentoren, schoolprofessionals
– Ouders uit kansarme groepen (ouders uit achtergestelde sociaaleconomische achtergronden (leerproblemen, gezondheidsproblemen, sociale enemische moeilijkheden, vernerjkeden, uit kansoudtranach milieen. van het bewustzijn van ondersteunende leraren en ouders uit kansarme groepen om de ontwikkeling van kinderen op het gebied van leren en onderwijsvaardigheden te verbeteren en te ondersteunen, om ouders te helpen reflecteren op hun ervaringen en meer kennis op te do do.

(Management en leerkrachten uit het voortgezet onderwijs en ouders die al actief zijn binnen de school.)

Elementen van innovatie:
Het innovatieve aspect van dit intellectuele werk is de creatie van schoolgidsen die scholen zullen helpen en hen een instrument geven om ouders te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen. Door het gebrek aan materiaal, systematische actie en een duidelijke beschrijving van de informatie die nodig is om ouders en leerkrachten te helpen het gewenste resultaat te bereiken, krijgen kinderen niez de gewenste ondersteuning en hulp. De ontwikkeling van de Gids hangt daarom samen met het creëren van innovatieve materialen die alle bovengenoemde hiaten (onvoldoende materialen) zullen opvullen. De gids zal worden gebruikt door leraren / scholen en ouders, waardoor een breder scala aan gebruik van de materialen mogelijk zal zijn. Door de betrokkenheid van de leerkracht kan het materiaal op scholen worden gebruikt.

Als je ideeën hebt en/of wilt bijdragen aan de totstandkoming van deze output die een enorme impact zal hebben op niet alleen scholen, maar ook op het betrekken van ouders bij het leerproces voor hun kinderen, kijk dan op de volgende link <hier>

Menu

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Gemaakt door

Close Menu